Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfő: 9-17 óráig
Kedd: 9-17 óráig
Szerda: 9-19 óráig
Csütörtök: 9-17 óráig
Péntek: 9-15 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
11439519


Információk a Civil törvény módosításáról

  Tisztelt Egyesületek! 

A Civil törvény módosításával kapcsolatos témához az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

Közhasznú minősítés feltételei 2012. január 01-től:

 

Közhasznú szervezetté minősíthető  

-    a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet

-    amely   a   társadalom   és   az   egyén   közös   szükségleteinek   kielégítéséhez   megfelelő

erőforrásokkal rendelkezik, továbbá

-    amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

 

Megfelelő erőforrás feltételei

Megfelelő    erőforrás   áll   a   szervezet   rendelkezésére,   ha   az   előző    két   lezárt   üzleti   év

vonatkozásában a következő  feltételek közül legalább egy teljesül: 

  a)  az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy

  b)  a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy 

  c)    a  személyi  jelleg ű   ráfordításai  (kiadásai)    a  vezető   tisztségviselők  juttatásainak

figyelembevétele nélkül  eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét (25 %-át).

 

Megfelelő társadalmi támogatottság feltételei Megfelelő  társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző  két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő  feltételek közül legalább egy teljesül: 

  a)    a  személyi  jövedelemadó  meghatározott  részének  az  adózó  rendelkezése  szerint  a

szervezetnek  felajánlott összegből kiutalt összeg  eléri az 54. § szerinti  bevétel  nélkül  számított összes bevétel kettő  százalékát, vagy

  b)  a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy

  c)  közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdek ű önkéntes tevékenységet végz ő  személy  segíti  a közérdekű  önkéntes tevékenységről szóló 2005.

évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. 

 

Az  Ectv.  (Civil  törvény)  hatályba  lépését  megelőzően  közhasznú,  kiemelkedően  közhasznú szervezetek, amelyek beszámolóikat a jogszabálynak megfelelően letétbe helyezik, 2014. május 31-ig továbbra is megőrzik közhasznú státusukat, és az ezekhez kötődő  kedvezményeket. 

Ezen  szervezetek  2014.  május  31-ig  kezdeményezhetik  közhasznú  jogállásuk  megőrzését, amennyiben ezt elmulasztják a bíróság 2014. június 1-t ő l törli közhasznú jogállásukat. 

 

Közhasznú minősítés feltételeinek vizsgálata A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával  azaz minden üzleti évet követő évben  -  a  közhasznú  jogállás  nyilvántartásba  vételére  illetékes  szerv  megvizsgálja  a  fenti feltételek teljesülését. 

Ha a feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli. 

 

Tennivalók

 

1.  Legkésőbb 2014. május 31-ig az illetékes eljáró törvényszéknél kezdeményezni szükséges

a  közhasznúsági  nyilvántartásba  vételt,  egy  módosított  létesítő   okirat  benyújtásával.  A

létesítő okiratot  módosítani  szükséges  az  Ectv.  törvény  rendelkezései  alapján,  többek között  meg  kell  jelölni,  hogy  a  közhasznú  tevékenység  milyen közfeladat teljesítéséhez kapcsolódik, továbbá azt is, hogy e közfeladatok teljesítését milyen jogszabályok írják elő 

(jogszabályi    hivatkozást    is    szükséges    feltüntetni,    nem    elegendő     az    általános

megfogalmazás). 

2.  A 2012. és 2013. évre vonatkozó számviteli beszámolót és közhasznúsági mellékletet el kell készíteni az új mintának megfelelően, melyből igazolható a fenti kritériumoknak való

megfelelés   (megfelelő    erőforrás,   megfelelő    támogatottság).   A   beszámolók   letétbe

helyezési határideje tárgyévet követ ő  év május 31. napja.

 

Mellékelem azt az iratot, amely a közhasznúság bírósági nyilvántartásba vételéhez szükséges.

 

Üdvözlettel:

dr. Szöllősi László