Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfőtől - péntekig: 9-17 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
13001125


Kivonat a 2021.06.29-én megtartott elnökségi ülésről


Kivonat a 2021.06.29-én megtartott elnökségi ülésről 


  Hosszú idő után újra teljes létszámban ülésezhetett Szövetségünk 15 fős elnöksége. Az MGKSZ székházába a megbeszélt időpontba 10 fő jelent meg az elnökségi tagok közül.
Az asztalnál üdvözölhettük még Szűcs Antalt, aki a jelölő bizottság elnökeként leadta az MGKSZ iroda felé a jelölő bizottság dokumentumait, Eperjessy István Felügyelő Bizottsági tagot és Tímár Pált a Minősítő és Törzskönyvező Bizottság elnökét.

 Az első napirendi pont, az elnöki köszöntő után az újonnan megválasztott tisztségviselők mutatkoztak be, és vázolták fel elképzelésüket tisztségükkel kapcsolatban (2. napirendi pont): Barna István alelnök, Bárány István Dunántúl északi része területi elnökségi tag, Bede Sándor Nyúl- és Prémesállattenyésztő Szakosztály elnök, Juráskó István Tiszántúl északi része területi elnökségi tag, Heincz László Díszmadártenyésztő Szakosztály elnök, Szabó Zsolt Nagytestű Alakgalambtenyésztő Szakosztály elnök.

 Megvitatásra és elfogadásra került az elnökségi munkaterv (3. napirendi pont), mely többek között tartalmazza az elnökségi ülések 2021-es üléseinek időpontjait. A 2021.09.17. EE Közgyűlés idejét, helyét, a kiutazás feltételeit és küldötteit: galamb szekció ‒ Dr. Pintér József Zsolt, nyúl- és prémesállat szekció ‒ Bede Sándor, díszbaromfi és víziszárnyas szekció ‒ Vígh Attila. Megvitattuk a Nemzeti Kiállítás időpontját is, mely a tervek szerint 2021.12.11-12-én kerül megrendezésre. A 2021-es évben a Magyar Kisállat Fajták Napjának egyelőre még nincs „házigazdája”. Ennek orvosolására pályázatot fog kiírni Szövetségünk, mely pályázat részletei az egyesületi és civil társasági vezetők számára kiküldött e-mailben, a honlapon és a szaklapban lesz elérhető. A BT közgyűlés időpontja egyelőre még kérdéses. Barna István alelnök úr rövid időn belül ez ügyben javaslatot fog tenni.

 A D13 Sárbogárd és környéke Postagalamb Sportegyesület tagfelvételi kérelmét (4. napirendi pont) az elnökség 2 tartózkodás, 8 igen szavazat mellett elfogadta. Üdvözöljük az egyesület tagjait Szövetségünkben.

 A Szolnoki Galambfajtákat Tenyésztők Fajtaklubja az elnökségi határozat értelmében, mint a szolnoki bagdetta és a szolnoki keringő közös fajtaklubja megszűnt, és ezután, mint Szolnoki Bagdetta Tenyésztők Fajtaklubja csak a szolnoki bagdetta fajta képviseletét látja el jogfolytonosan. Ezzel egy időben újra megalakult a Díszgalamb Szakosztályba sorolt Szolnoki Keringő Tenyésztők Fajtaklubja.

 A Tájékoztatási és Szerkesztő Bizottság elnökének kérésére (6 napirendi pont) az elnökség 9 igen és egy tartózkodás mellett jóváhagyta a Cséplő Árpád felvételét a Tájékoztatási és Szerkesztő Bizottságba.

 A Szövetség GDPR szabályzatának megbeszélése, megvitatása (a 7. napirendi pont) volt elnökségi ülésünk következő ”állomása”. Az adatkezelés, annak belső használatára egy új szabályzatot kell kidolgozni, melyre a Felügyelő Bizottságot kérte fel az elnökség. A GDPR szabályzat aktualitására és fontosságára tekintettel ezt a témát a következő elnökségi ülésen folytatni fogjuk.

 Az egyebek témakörben a 2021-ben megrendezett börzék tapasztalatairól, fejlesztési lehetőségeiről, egy román nyelvű galamb fajtaleíró könyv megjelenéséről, beszerzési lehetőségeiről (Bárány Istvánt keressék az ez iránt érdeklődők) beszélgettünk. Polgár Béla elnökségi társunk tájékoztatott bennünket, hogy a monori börze területén elültetett emlékfák (Bajor István, Borbola László és Horváth György) emléktábláinak elkészítése folyamatban van. Szóba került Szövetségünk olvasótermi könyvtár fejlesztése, melynek elősegítésére dr. Pintér József Zsolt a központi költségvetésből 200 ezer Ft keretösszeget javasolt elkülöníteni. Az elnökség ezt a javaslatot egyhangúan támogatta. A könyvtár gazdagodásának elősegítése érdekében, az elnökség a tagtársak felé felhívást tesz közzé szakirodalmak felajánlására, vagy azok szövetség részére történő eladására.

 Úgy érzem, a mai napon egy tartalmas és eredményes elnökségi ülésen vagyunk túl. Sok még a feladat, a tennivaló, de a jelenlévők igyekezetét látva bízom benne, hogy a Szövetség tagságának megelégedésére fogunk szolgálni.

Budapest, 2021. június 29.

MGKSZ elnöksége