Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfőtől - péntekig: 9-17 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
14760655


Nagy Árpád - Nevéről ismerik meg ...

 Válasz Sági János: "Pápa-Dabas és a bagoly" írására.

Nevéről ismerik meg ...
Szappan opera részletekben.

"Akiben zavar van, zavart okoz környezetében" (Popper Péter psychologus).

Nagyon nehéz lehet közmegbecsülés, szakmai presztízs nélkül a valaha élt legnagyobb, legismertebb tenyésztőnek lenni. Írásaiból most is hiányzik az igazság jóízű fűszere és a megértés csipetnyi látszata.

A Pápa-Dabas és a bagoly című írás (2018 március) látható színvonala ellenére tetszett. Tetszett, mert a szöveg aláírója kislányom kedvenc állata, a bagoly hasonlatával tisztelt meg. Emlékeztetett a soha vissza nem térő mozizásaink játékaira, melyekben nekem fekete kalapban sötét keretes szemüveg jelmezében mindig a bagoly Dr. Bubó szerepe jutott. Nagyon kedves figura. Felidézte bennem a szűnni nem akaró örömteli őszinte gyerekkacajt, kisdedem utánozhatatlan huncut mosolyát, száján a szélesen elkent rizses csokoládéval. Szép idők. Álmaimban gyakran látom a képeket és újra játszom szerepem. Őszintén be kell vallanom, ilyenkor mindig nagyon boldogan ébredek és kedves vagyok egész nap. De most nem révedezhetek tovább, mert feladat van. Utálatos. Az ellenfél limitált sok a hazugság, de legalább van kihívás. A becsületsértés határát súroló, lepapírozott állítás. Évek óta visszavonultam már, csak azok társaságát keresem, akik az apróbb örömök élvezetében velem tartanak. Megkerestek lett feladat, a bírálatért „az szép tisztességért” Hajósék védelméért és magamért. Vannak könnyen és nehezen megválaszolható kérdések. A nehézség egyik oka, Sági figyelmetlensége, írásomban nem vett észre idézőjeleket.

A Rohringertől átvett mondat a következő: "Nem tartom véletlennek a bírálati szabályzat szigorát akkor, amikor az úgynevezett "szembe" bírálatot esetleges érintettséget oly módon kívánja kiszorítani, hogy aki kiállító a terembe, a bírálat teljes időtartama alatt nem léphet."

Nem vett észre idézőjeleket ezért Sági nekem adresszál, veri el a port rajtam:

„A szabályzatra hivatkozva azt sugallja, jelenlegi bírálóink szembe bírálatot folytatnak, bírálónak alkalmatlanok".

Nem vett észre idézőjeleket, nehezen érthető és a szövegértésével is pedig baj van. A bírálók alkalmatlanságát egyedül a védő Sági írta le. Szerencsétlen még a mondatban „folytatnak” állítmény jelen idejű használata. Isten óvja! - aki Ságit bízza meg védőügyvédjének. Ságit nem érdekel senki, de semmi, csak a szereplési vágy, a magamutogatás. Minden elért, már csak a szakértőknek kijáró tisztelet hiányzik.

Nem ismeri a, A Bíráló Testület ügy- és munkarendjét:

"A bírálat végzése alatt csak a bírálók és a felkért személyek tartózkodhatnak a teremben." Rohringer észrevétele tehát, konkrét esetre vonatkozó kiegészítés, mintegy a szabály magyarázata.

A szabály tilalma soha nem tetszettek Ságinak. Példálózok. Három város kiállítása. Kunszentmárton, Hmvhely, Szeged pontversenye. Sági vörös fakó hímjét Kiss Jenő szegedi bíráló 85 pontra értékelte. Sági átírta 92 pontra, akkor kiválóra. A bíráló kiszúrta, kérdőre vonta, de. Amikor mi szégyenkeztünk, Ő már támadott. Hülyék vagytok?! Nem magamért csaltam, hanem a pontversenyért, Szegedért. Hódmezővásárhelyen, az országoson is szorgalmasan pontozott. Tett ugyan olyan pontokat saját galambjai függvényeire, mint a bírálók a bírálat megkezdése előtt együtt tettek a vélhető kiválók megjelölésére. Meglátták, lebukott. Jól kitalálta, nem bukott le, egy alkalmi párbeszéd bizonyítja szakoktatását (nem csak röptetőknek, röpverseny bírálóknak is). . Nevezés fiatal galambok röpversenyére. Neveztél már fiam?! Nem, nincs annyi fiókám. De hát látom, hányan szállnak. Saját gyűrűs nincs elég. Nem számít a gyűrű !! - csak a színe. Hallgass apádra, én már negyven éve ezt csinálom. Előtte nem engeded, hogy "törjék" a galambokat, utána meg örül a paraszt, ha hazamehet. Csak a többszörös "Gyémánt koszorús" röhög. Röptetésre nem tenyésztett. Minden évben összevásárolt (nem számít csak a színe) 100 db fiatalt. Nem tenyésztett, nem szelektált, csak tudta, a röpmagasságot nem lehet elérni.

Sági zavarában számon kér, hogy a „Dabason történtekről hallomásokra hivatkozva ...” írok.

Igaza van, nem voltam Dabason, de megkérdezem. Milyen jogcímen vádaskodik az, aki legalább 15 éve nem volt ott egyetlen országos kiállításon sem. „Bagoly mondja verébnek” ?! - a díjesőben ázott hallomásokra hivatkozik? Informátora szavahihető, a korábban elhíresült kiállító az ügyben érintett bíráló? Az a Cseri bizonyít aki, Sági írja - "az egyik szárnyból véletlenül, a másikból, hogy ne legyen féloldalas, maga szakított ki evezőtollakat"?! Sági egy párhuzamos világban él démonaival hadakozik, miközben összehord hetet-havat, úgy próbálja megvédeni az adok-kapok bírálatot és felelőseit. Félrevezetés felvetése is: „A bíráló és a vezetőbíráló joga eldönteni, hogy a galamb túltépett, vagy nem”.

Túltépett magam a BT szabályzat idézgetésével pontosítok.

Megengedett beavatkozás: Az enyhe hibáknál megengedett a művi beavatkozás, ami mérsékli, esetlegesen végleg megszünteti a hibát.

A túlzott beavatkozás veszélyes, a bíráló félrevezetését jelentheti, valamint az egyed diszkvalifikálását, esetleg a kizárását eredményezheti.

A vezetőbíráló feladata: Ellátja a hozzá tartozó bírálók felügyeletét. Ellenjegyzésével adható kiváló minősítés, jelölhetők ki a győztesek és a kizárt egyedek.

Ez a beavatkozás súlyos is, veszélyes is, mégis abszurd a bírálók megtévesztéséről beszélni, mert Cseri tulajdonos és bíráló is volt egy személyben. Aki az egyik szárnyból véletlenül a másikból szándékosan húzott ki tollakat, ezért Cseri maga-magát ugye, nem téveszthette meg, A vezetőbírálót sem tévesztette meg senki, mert Cseri megmutatta neki. Megmutatta, látta, nem zárta ki. Helyette elfogadta majd ellenjegyezte a kiválót. Megtévesztés nincs, szembe bírálat van. Minek nevezzelek?!

Csőr és karomfestés. Igaza van Ságinak " … korábban több tenyésztő próbálkozott … ... mindig kizárták … … azóta nem alkalmazzák". Igaza van csak megint lemaradt egy brossuráról, mert a fekete lakkfestés módszerét már régen kiszorította egy vegyszeres eljárás. A vegyszer vegyjele: AgNO3. Ezért rendelkezett erről (is) már korábban a BT. szabályzata.

Kizáró okok: "... minden nemű mechanikai és kémiai beavatkozás ...".Látó bírálók szerint ma is gyakori a csőr és karomfestés, ami észrevehető ugyan, de az akkor ott nem bizonyítható. Bizonyítható lenne hónapokkal később, amikor a szaru „lenő” kifehéredik, a festett fekete szín eltűnik.

Sági régóta nyomás alatt tartja a bírálókat pl. telefonon. Szándékos félrevezetés, ahogy a bíráló küldés gyakorlatát interpretálja:

"...mindenki előtt tudott, hogy a bírálók kijelölése a BT elnök egyszemélyi döntése."

Mindenki előtt tudott, válaszolom, hogy a Bíráló Testület a fajtaklub vezetői által javasolt nevek közül választja ki (saját fajta) a bírálókat és a vezetőbírálót. Kijelenthetem, soha nem tiltottak el. A fajtaklub (Sági érdekköre) nem jelölt, ezért a Bt nem delegálhatott. Az eltiltás állítását cáfolja, hogy saját fajtám helyett folyamatosan a BT. megbízólevelében megjelölt fajtákat értékeltem. BT tagságom felfüggesztéséről pedig, évekkel később, magam döntöttem.

Sági elemez: " ...a valóságot nélkülöző lejárató kampányt folytat ... cikkéhez egyetlen érintett véleményét se kérte ki, társainak sem mutatta meg, azok is meglepődtek a cikk megjelenésén és tartalmán."

Mi azon lepődnénk meg, ha Sági most igazat mondana.

Adott a lehetőség, percnyi pontossággal közreadom a cikk születése kronológiai sorrendjét. Az első vázlatot 2016. 02.16 17:15 perckor elektronikus levélben dolmányos e-mail címre ,Kovács István Hajós barátjának küldtem el. Nyomtasd ki, adj belőle Lovászinak és Hajósnak is. A második átdolgozottat ifj. Hajós Ferencnek postáztam szintén e-mailban 2017. 03.05 12:31-kor. Másold le és vidd el legalább három példányban Feri bátyámnak. A véglegeset ismét a dolmnyos@ -ra küldtem, 2017. 03.11. 20:02 perckor. Nyomtasd, adj ... és hagyj két példányt nekem.

Beszéljünk most magáról a bírálatról. Ez a bírálati módszer a szakirodalomból már régóta ismert. "A tenyésztők körében mindig nagyon népszerű volt, több lett a kiváló, többen tudtak büszkélkedni kiváló galambjaikkal, Több lett a kára, mint a haszna. Felhígult a kiválók átlagminősége, romlott a fajta megítélése, csökkent a bírálók tekintélye. A Magyar óriás fajta éles szemű tenyésztői, már az 1990.-es években felismerték hibáit és megszüntették a bírálat gyakorlását." (M.o. Híradó). A szegedi galambok bírálatánál persze ennél többről volt szó. Célul tűzték ki a koszorúkban mérhető, elérhető pontok száma növelését. Több lett a kiváló többen tudtak büszkélkedni tenyésztői minősítéssel. Kiderült, több lett a kára, mint a haszna. Több lett a kiváló (pl. már a tépett szárnyú is) felhígult a kiválók átlagminősége, csökkent a bírálók, a Bíráló Testület tekintélye és a Fajtaklubot is felelősség terheli.

Sokat akar a szarka. A kiválók további növelése érdekében az igénytelenségben mindig kreatív Sági kitalálta. Vissza az alapokhoz, csökkenteni kell az általa tenyésztett vörösfakók kívánalmait. A Stand, Biz. elnök támogatásával visszatértek Balassa első kézzel írott Arad 1912 június, kezdetleges követelményeihez. Visszatérés? - visszalépés, éppen 100 évre visszamenően. A világos szaruszínű csőr sötét, a fej és nyakszín előírása vörösből szürkés, a tiszta pajzs vöröses habos lett. Ugyanakkor elfogadott maradt a hasszín vöröses - kékes - sötét bántó csúnyasága. Kilógott a lóláb, mert a sárgafakóknál megmaradt a szépség igénye, a világos csőr, az intenzív sárga fej-nyak és szárnyszalag szín, a tiszta pajzs valamint a világos hasszín.

Több lett a kára, mint a haszna, mára megtapasztaltam, de nem bánom. Magam, szakelőadó és bíráló egy személyben, bele akartam szólni a tenyésztésébe. Ugyancsak ezt a közepesen szigorú bírálati módszer bevezetését kezdeményeztem (a fajtaleírás szakmai színvonala megtartása mellett, visszavonásig, a fajtanemesítés kitűzött célja eléréséig) az általam kitalált projektben, a fakók felzárkóztatása programjában. Kiszámoltam, valamit - valamiért. Ha több a kiváló, több lesz a nevezés. Ezután a 2-3 évenkénti 1-2 példány helyett minden kiállításon 10 - 20-30 esetenként 40 fakót bírálhattunk. Tudtam azt is, ha több lesz a kiváló, nem hígul fel jelentősen a kiválók átlag minősége, mert csak a fakók kaptak kedvezményt, a többi szín- és rajzváltozat bírálata változatlanul szigorú maradt. A kettős mérce, készültem rá, megosztotta a tenyésztőket. Nagy lett a teher, mert az ellenzők körében fokozatosan nőtt a feszültség, minden kiállítás után menetrendszerűen napirendre került a fakók bírálata. Igazságtalannak tartották a jutalompontokat és a fakó kiválókat darabra. A teher a vállamon hatványozódott, mert én találtam ki, magam vezényeltem le és minden tapasztalatot, tudást, szaktekintélyt latba vetve kellett védenem a bírálatot, a bírálókat, a mundér becsületét. Akkor persze még könnyebb volt, mert a bírálók összetartottak, értették a bírálat célját, védték sikerét.

Mind eközben zavart okozott a V. 039 Egyesületben. A már "díjesőben ázott"nagy ember szája megnőtt. Hatalmas arccal állandóan provokált, hergelte ellenfeleit. " A fasorban sem vagytok. Mióta lejött az ember a fáról nem hordott a Föld a hátán ilyen nagy tenyésztőt. A poros nyomomba sem fog lépni ezután senki". Nem folytatom, a nyomdafestéket nem tűrőket kihagyom. A sértések mindig előhozzák a reakciót. "Te meg a bírálók felelősségére, a hátukon másztál fel. Nagy Árpád támogatása nélkül Te! - nem lennél a fasorban sem". A viták után Sági miatta vezető tenyésztők többsége kilépett az Egyesületből.

A zavar a Fajtaklubban folytatódott. Sági, a Választási Bizottság elnöke, választási csalást szervezett. Számított és számolt Hmvhely és Szeged tenyésztői ellentétével ezért közvetlenül a szavazás előtt beléptetett 10 fő vásárhelyit. Végeredmény: 1 - azaz egy szavazat különbséggel új szakelőadót választottak helyettem. A következő évben a tagnyilvántartásban a 10 fő új szavazóból már csak egy tenyésztő neve szerepelt. Ma is bizonyítható, többször meghamisította a Közgyűlések jegyzőkönyveit, így hitelesítette hazug állításait. Elviselhetetlen, kilépett a Fajtaklubból a szegedi tenyésztők több jelentős személyisége (fékek és ellensúlyok) és magam is. Ezzel beindult a gépezet. A gyűrűvágó jelent, Sági feljelent, jegyzőkönyvet vezet, aláírat. Újdonsült bírálók hitelesítenek akikkel még nem bíráltunk együtt. Ők hárman, a gyűrűvágó, a tolltépő és még, egy vásárhelyi (nem a "Tóth Ottó"). Egybehangzóan kijelentik, Sági rögzíti, nem hajlandók velem bírálni. Ha mégis bírálok, a vásárhelyiek nem neveznek a kiállításra. Amikor együtt van a szokásos "minden" ( bizonyíték, nyomós okok, nyomás gyakorlás) Sági elküldi. A BT. nem illetékes, az elnök az Et. Biz. -hoz irányít. Nem tiltottak el. Tudják. de nem ez a lényeg, hanem, hogy lehet hivatkozni a"papírra" az Elnökségi határozatra. Célba ért, hivatkozik rá, hátszélben közhírré teszi.

Amibe Sági belekap. zűrössé válik. Zavart okozott a Szövetségben és a Fajtaklubban is . Korábban a tenyésztői minősítések szabályzatában az oklevelekkel igazolt kiválók darabszáma csökkentését kérte. Hosszú levelezések, huzavona "nem lehet elérni" statisztika után célba ért. A végeredmény " …a poros nyomomba sem lép ezután soha senki".

Szakmai kérdésekben minden esetben a Fajtaklub Közgyűlés szavazati többséggel dönt. Sági kezdeményezte "nem lehet elérni" a röpszabályzat módosítását a 30 perc kötelező röpmagasság eltörlését és a 4 óra hosszidő csökkentését. Csalóka remény volt, mégis megpróbáltam, hátha gyökeret ver a fejében. Figyelmeztettem, szakmai analfabetizmus egy a nevében magasszálló fajta magassági követelménye eltörlése. Nem számít , csak a végeredmény. Ha több a standard többen tudnak büszkélkedni röptetői címekkel, ezért ismét megkerülte a Fajtaklubot. A Szövetség Elnöksége első körben elutasította a javaslatot. Sági nem hagyja, szervezkedik (nyomós ok, bizonyíték, nyomás gyakorlás) támad.

"Nem lehet elérni"! - nyolc egyesület nevében maga ír támogató nyilatkozatokat. Statisztikát hamisít, mellékletnek táblázatokat. Nyomást gyakorolt, lásd Boros Csaba elnöknek írt egyik leveléből a színes filccel kiemelt részleteket: " ...messzemenően nem azt tartalmazza melyet a szegedi röptársadalom elvárt Öntől... Mindenki előtt tudott, hogy alulinformáltságon alapuló téves Elnökségi határozatot hoztak ...Elnök úr, önnek ez csak egy dolog ... nyolc egyesület röptetőinek létkérdés ...ha nem ...tönkre teszi a röptető sportot ... a 16 oldalas fellebbezést 43 személynek elküldtem... már az ország egész területén ismertté vált... elérhetetlen röpkövetelmény ...ha nem ...ismét elküldöm a ....43 személynek".

A valóságot az 1978 évi Fajtaklub Közgyűlés jegyzőkönyve, a Fajtaklub röpversenyek eredményei (röpmagasság, tűnő, hosszidő) bizonyítják. Nevezés 18 fő. I. helyezett Lakatos Károly 6 óra 23 perc hosszidő, 1 ó. 54 röpmagasság, 2 ó. 11 tűnő. II. Hajós Ferenc 5 ó. 20 p. hosszidő. 0 ó. 16 p. röpi, 2 ó 57 p. tűnő. III. Szabó János 5ó. 53 p. hosszidő, 2 ó. 29 p. röpi, 0 ó. 48 p. tűnő. Hazudozását Sági saját röpverseny jegyzőkönyve is bizonyítja. Egyesületi verseny 4 ó. 55 p. hosszidő, 0 ó. 20 p. röpmagasság, 2 ó. 10 p. tűnő. Bírálók Csonka Ferenc és Szántó Imre. Ellenőrizte Kiss Jenő röptitkár. Ezeket az eredményeket még a "levegő királya" - tisztavérű, szóló szálló utódai produkálták.

Eleink mindent tudtak, előre látták, a fajta kedvelt röpmodora és a "falkaszállás" nem egyeztethető össze, ezért közel negyven évig nem fogadták el az orsz. röpversenyszabályzat uniformisát. Az igénytelen röptetők, ha jól emlékszem akkor már "bubisikat" röptettek. Címeket akartak nyerni, összefogtak Ságival. Kitalálták, az egyesületben az orsz. röpverseny szabályzat elfogadásáról csak a röptetők dönthetnek, a többi tag nem szavazhat. Elhúzódó kaotikus viták után megszületett a döntés. Lemondott az elnök, kettészakadt a V 039 Egyesület. Hajabács Pista bácsi több mint 50 év után a már szép korú alapító tagokkal együtt csalódottan, egyenes gerinccel távozott. Csendben otthagyták az áruló szolgalelkűeket kiléptek az egyesületből. Meghalt a Király. Ha Török Fercsi bácsi élne, mondták, biztos zsebre tettetné veletek a fületeket. Aztán példát tettek, megmutatták, mit ér a munka, mennyit a kitartás. A tisztesség kis közössége új egyesületet alapított (V 252) székházat épített, kiállítások rendezésére alkalmasat.

Leborulni! - mondom, nagyságuk előtt "... és áldó imádság mellett mondják el szent neveiket". (P.S)

Elhárult az akadály, azóta az országos, pontosabban valamennyi röpversenyen, tény, csak keverék galambokat röptetnek. Galambjaik fajtajelleg hiányában a kiállításokon bemutatásra alkalmatlanok, de a tenyésztői díjak bezsebelésére és a pöffeszkedésre alkalmasak. Kedves bírálótársak, megkérdezem. Én megkérdezhetem, mert mindig csak fajtatiszta, szebb galambokat röptettem. Hogy van az? Fehér köpenyben varázspálcával a kézben tudjátok milyen a tudatunkban mélyen rögződött fajtajelleg, amikor meg a címeket hajszolva beneveztek a röpversenyekre akkor, meg nem tudjátok? Mi az elvárható szakmai minimum egy vizsgázott BT -tag bírálótól, röptetőtől? Hova jutottunk?

Summázat. Rohringer írásához csatlakozva mi magunk, kevesebb problémát vetettünk fel, mint amennyit Sági maga felsorolt. Csak vezérszavakban:

"... az összképet lerontják a pápai adminisztrációs hibák …tévedésből vágott gyűrűvel állította ki galambjait ...rajzhatárok ollóval, színhibák tolltépéssel javíthatók ... a másik oldalon, hogy ne legyen féloldalas maga a bíráló szakította ki ... jóhiszeműen tévedett …a bírálói tévedések megbeszélhetők ... ... a serleg megítélt jogos tulajdonosa Hajós Ferenc ... most lett rendezve a Tankó serleg tulajdonjoga is ... .. a kiválót viccből írták rá a ketrecfüggvényre..."

Ezek mellett többen felkapták a fejüket Sági alábbi állításaira. Idézetek: " A szegedi msz. keringők történetének legsötétebb időszaka ... személyre illetve névre bíráló diktátori rémuralmát valósította meg... ... Nagy Árpád akit szabálytalanságai miatt életfogytig eltiltottak ... "Nagy Árpád egy megsavanyodott idős ember, akit bírálói tevékenységétől életfogytiglan eltíltottak zavaros cselekedetei miatt ... lejárató kampányt folytatott azokkal szemben, akik végleges eltiltásában szerepet játszottak".

Kijelentem, etikai vizsgálatot velem szemben nem folytattak és soha nem tiltottak el. Mindenki tudja, a bírálók is, akik ebben a " legsötétebben” minden kiállításon együtt bíráltak velem. Visszaemlékezve, nagyon szép emlék. Magam büszke vagyok, hogy a szakmai munkát évtizedekig a csapat részeként irányítottam, hogy hosszútávban gondolkodtunk, emberöltős feladatokat vállaltunk. Bátrak voltunk, mertünk, nyertünk. A bírálókkal együtt folyamatosan beleszóltunk a tenyésztésbe. Értettük a szakmát, hittünk a kitűzött célokban, egymásban, éreztük a klubtagság bizalmát, bírtuk a többség támogatását. Az általam kiválasztott módszerekkel, konzekvens bírálatokkal irányítottunk. Korszakalkotó feladatok voltak, együtt dolgoztuk ki, fogadtattuk el a fajta egy standardban való leírását (a csőrméret és egyéb kisebb különbségek miatt, külön voltak leírva örvösök, hátasok és egyszínűek). Következetes szigorú bírálatokban először kiszorítottuk a túlzottan hosszúcsőrű egyedeket miközben a rövidebb vastagabb csőrűeket preferáltuk, a ketrecfüggvényen minden példányt az "Előnyök" szakaszban írásban megdicsértünk . A szegedi alakgalamb. A fajtaleírás egységes értelmezése (alak, állás) érdekében rajzoltunk. Elkészítettük a színváltozatok formailag egybevágó ideálrajzait. Az elvégzett munka nem volt hiábavaló, eredményét ma is bizonyítja a legszebbek, a győztesek valamint az átlagos példányok megjelenése különbsége. A fajtaleírást az EE standardminta szerint, az előírt normatíváknak megfelelően módosítottuk. Mi "sztárcsináló" bírálók megvalósítottuk a fakók (vörös, sárga, ezüst) sokat vitatott felzárkóztatása programját. Tettük mindezt a fajta legsötétebb, diktátori rémuralma időszakában. Ezek tények!

"A tények makacs dolgok. Lehet vitatni a felvetéseket, de az ellenkezőjük bizonyításával." (Uhrner Antal)

Igaza van Ságinak, mert a fajtaleírás maga, elvileg, diktátum. Aki meg betarttatja, ha betarttatja, megköveteli, felügyeli, az a diktátor. A szakelőadó.

Rémuralom? Amikor Sági "kapta" a kedvezményeket kényelmetlen volt ahogy "Megvalósítható álomról" zengedezett, és kellemetlen amikor nyilvánosan szemtől-szembe sztárolt. Évtizedekig "védte szeged érdekét, vásárhellyel szemben " évtizedig nagyra becsülte a bírálók munkáját folyamatosan támogatta , amikor meg megszűntek, köpönyeget váltott. 1000-rel beindult a lejáratás. Akik kimaradtak a "jóból" azok, már csak ilyen az ember, a legszebb öröm állapotát élik. Közül a hangadó korábban, miden alkalommal megkérdezte. Miért nem a kovácsoltak vagy a sárgahátúk kapnak kedvezmény amikor azokból mindig kevesebb van kiállítva és többször felvetette a felelősség kérdését is.

Hosszú volt az út, nem tudtuk meddig érünk el. Az élet rövid, tennivaló maradt, szólok. A szegedi msz. keringők bírálatában az egységes szemlélet valamint a bírálat szigora megtartása, továbbra is indokoltnak látszik.

Sokan vannak akik tisztelnek. Mostanában többen megkérdezik, hogy tud egy ember ennyi sz..t hazugságot összehordani. Mások másként kérdeztek.

 

Szeged 2018. május 8.

"... egy megsavanyodott ..." - a V 252-ből.