Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfőtől - péntekig: 9-17 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
14661179


Díszmadár Bírálati Szabályzat (1996)

MAGYAR GALAMB- ÉS KISÁLLATTENYÉSZTŐK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
 
  
DÍSZMADÁRBÍRÁLATI SZABÁLYZAT
 
1996.

 
A DÍSZMADÁR BÍRÁLAT SZABÁLYAI
 
 1. A madarak bírálatának célja: A tenyésztett díszmadarak szakszerű, egységes szemléletében történő értékelése, a fajokra, fajtákra elfogadott ideálképpel történő összehasonlítás útján.

 2. Az átvett madarakat az e célra rendszeresített kalitokba, illetve volierekbe kell elhelyezni. Átvételre csak a szabályosan benevezett madarak kerülhetnek. A bírálatra előkészített kalitokon, voliereken a sorszámokon a fajta és ivar megjelölésen kívül más jelölés nem lehet. Egy-egy kalitkában és volierben maximum 2 bírálatra szánt egyed helyezhető el, 1 hím és 1 tojó. Az elhelyezett madarakat a kiállítás befejezéséig a kalitokból, volierekből kivenni, kicserélni, kalitot cserélni tilos. Mindennemű szabálysértés a kiállításból való kizárással és az elért eredmények megsemmisítésével jár.

 3. Szövetségünk és az egyesületek rendezvényein a bemutatott madarak esetében nem kötelező a zárt lábgyűrű. A madarak bemutathatók, illetve bírálhatók egyedi és kollekció formában is. A kollekcióban bemutatott madarak egyéni versenyben is részt vesznek.

  Kollekció: 2 azonos fajtájú 1 hím és 1 tojó madár – azonos nemű is
  A kiállításra nevezett madarakat a kiállító kérésére bemutatóra is el lehet helyezni, ezek az egyedek nem kerülnek bírálatra, így a versenyben sem vehetnek részt.
 
A MADARAK BÍRÁLATA
 
A bírálatot a Szövetség Bíráló Testületének tagjai végezhetik. A bírálat közben a helyiségben csak a bírálók és az oda beosztottak tartózkodhatnak. A Versenybizottság gondoskodik arról, hogy a bíráló lehetőleg ne bírálhassa az általa bemutatott madarakat.
A szövetségi és egyesületi rendezvényeken csak Magyarországon standardírozott fajokat, fajtákat lehet bírálni, melyeknek küllemi előírásait a Szövetség Elnöksége elismerte, illetve amelyre vonatkozó érvényes bírói vizsgával bírókat képzett ki.
A bírálatot a bíráló önállóan végzi, azonban lehetősége van konzultálni a helyiségben tartózkodó hasonló feladattal megbízott kollégájával, illetve vezető bírálójával. Döntésének eredményét a bírálólapra fel kell vezetni, majd a BT Szabályzata szerint aláírásával hitelesíteni.
A bírálat lezárása után a bírálólapok másolatát ki kell tűzni az elbírált madár, madarak kalitjára, volierjére, az eredetit jegyzőkönyvként összegyűjteni, irattározni.
 
A BÍRÁLAT EREDMÉNYE, MINŐSÍTÉS
 
A bírálat alapján megítélt pontszámok szerint a kollekciókat, illetve az egyénileg versenyző madarakat minősíteni kell.
 
A versenyző madarak minősítése:
 
                 Egyedi                                  Kollekció                        Minősítés
                   75-79                             150-159                     megfelelő
                   80-84                             160-169                           jó
                   85-89                             170-179                     nagyon jó
                  90-100                            180-200                        kiváló

A bírálólapon feltüntetett értékelési szempontok megítélésének e szabályok által meghatározott két elsőrendű pozícióval történő pontlevonást indokolni kell.
 
FAJTACSOPORTOK:
 1. Pintyek, egzóták
 2. Hullámos papagáj
 3. Agaporniszok
 4. Nimfa, énekes, stanley, kecske, ugráló, bourk
 5. Kissándor, rozella, pennant, nagysándor, hegyi, barrabant, jandaja, nandaj, szilvafejű, vörösbegyű
 6. Gyémántgalamb
 7. Kanári
 
A kiváló minősítést elért kollekciókat és egyénileg versenyző madarakat kivétel nélkül díjazni kell.
A díjazás minden esetben az elért eredményt rögzítő egyedi oklevélből áll, de a rendező szervek ezen felül más díjakat is kitűzhetnek.
 
DÍJAZÁSOK:
 
 • Fajtagyőztes: azonos fajtán belül 3 azonos ivarú kiváló vagy 3 vegyes ivarú egyed esetén ítélhető oda minden fajtában.
 • Színgyőztes: azonos fajtán belül 3 vegyes ivarú azonos színű egyed esetén 1 darab, vagy 5-5 azonos ivarú példány esetén 1-1 ítélhető oda a legmagasabb pontszámú kiválónak minden fajtában.
 • Tiszteletdíj: A BT előírásainak megfelelően ítélhető oda.
 • A kiállítás legszebb díszmadara: A bírálók ítélhetik oda kiállításonként maximum 1 darabot.
 
Lehetőség van ezen kívül egyénileg felajánlott díjak odaítélésére, melynek feltételeit mindenkor az adományozó szabja meg.
 
A Szövetség által adományozott díjaknak, tárgyaknak terjedelmében, minőségében mindenkor meg kell egyeznie a különböző szakosztályokban adományozott díjakéval.
 
A díjazás dokumentálása:
A bírálat befejezésekor a bíráló köteles pontos jegyzőkönyvet átadni a Rendező Bizottságnak a végzett munkáról, annak pontos dokumentálásáról a függvények eredeti példányával. Valamennyi díjazott kollekcióról és egyénileg díjazott madárról a díjazás tényét rögzítő oklevelet kell kiállítani.
Az oklevélen fel kell tüntetni:
 • a tenyésztő nevét
 • a bírálat alkalmát, helyét, dátumát
 • a kategória (faj) megnevezését
 • a kiadott díjat (minősítést)
A későbbi igazolások és visszakeresések érdekében az eredményeket a Szövetségnek mindenkor dokumentálni kell, felhasználandó a későbbiekben a különböző tenyésztői címek odaítélésében.
 
Kizáró tényezők:
 • körömhiány – lábujj hiány
  Kivétel a 3. és 5. fajtacsoportba tartozó madarak, ahol madaranként egy köröm hiánya megengedhető, de súlyos hibaként büntetendő.
 • Egyebekben megegyező a BT Szabályzat valamennyi pontjával.
TENYÉSZTŐI MINŐSÍTÉSEK
 
Bronzkoszorús mestertenyésztő:
Feltétele: A Szövetség által rendezett országos vagy nemzetközi kiállításokon azonos fajtában 3 kiváló cím elérése esetén.
 
Ezüstkoszorús mestertenyésztő:
Feltétele: 6 kiváló cím elnyerése esetén.
 
Aranykoszorús mestertenyésztő:
Feltétele: 12 kiváló cím elnyerése esetén.
 
Gyémántkoszorús mestertenyésztő:
Feltétele: 24 kiváló cím elnyerése esetén.
 
Kiválónak minősül:
 • Fajtagyőztes
 • Színgyőztes
 • Tiszteletdíj
 
A feltételek teljesülése esetén fajtánként kell kiadni a tenyésztői minősítéseket.
 
BÍRÁLÓLAP
 
 
Fajtacsoportok:                                                              Elsőrendű pozíciók:
1.      Pintyek, egzóták                                                                     1. 4.
 
2.      Hullámos papagáj                                                                 14. 15.
 
3.      Agaporniszok                                                                         2. 4.
 
4.      Nimfa, énekes, stendli, kecske, ugráló, burg,                      2. 4.

5. Kissándor, rozella, pennant, nagysándor, hegyi, barabant, jandaja, nandáj, szilvafejű, vörösbegyű                                                     1. 4.
                                                          
6.      Gyémántgalamb, gerle                                                            3. 6.
 
7.      Kanári                                                                                     3. 5.
 
 
 
Értékelés:

 1. Típus, nagyság, kiállás
 2. Típus, nagyság, fejalak
 3. Nagyság, alak, viselkedés
 4. Szín, rajzolat
 5. Szín (melanin jegyek)
 6. Rajzolat
 7. Szárny, farok
 8. Csőr, lábfej, láb
 9. Lábak, lábujjak, karmok
 10. Csőr, szem, lábak
 11. Kondíció (tollazat)
 12. Testtartás, szárnytartás
 13. Bóbita, konty
 14. Méret, forma, test-szárny
 15. Fejforma és nagyság
 16. Maszk és nyaki foltok