Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfőtől - péntekig: 9-17 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
13430369


Pergőgalambfajták Európa kiállítása

 

A Pergőgalambfajták Európakiállításának szabályai

2024. január 27-28 OBO Aréna Dabas


 

 

Jelentkezési határidő:                        2023. december 6

Az állatok beszállítása:                      2024. január 25. 14:00 – 20:00 óra között

Bírálat:                                               2024. január 26.

Nyitvatartási idő:                               2024. január 27. 8:00 – 18:00 óráig

                                                           2024. január 28. 8:00 – 13:00 óráig

Állat kiadás:                                       2024. január 28 13:00 és 18:00 óra között

 

Kiállítás rendező: Radács András, H-4956 Kispalád, Fő u 72

                             mobil: +36 30 496 6809, e-mail: [email protected] 

 

A járványok miatt elhalasztott kiállításunk Fajta Európakiállítás a birminghami-, a debreceni-, a kolozsvári-, a keleti-, a kelet-szlovák-, a perzsa-, és a regensburgi pergőgalamb fajták számára.

 

A kiállításon az MGKSZ, illetve az EE Szövetség kiállítási szabályzatai irányadóak, kiegészítve az alábbi különleges rendelkezésekkel.

 

1.     Az MGKSZ Pergő Klubja kérésére és az EE Szövetség korábbi jóváhagyásával ez a rendezvény a Pergőgalambfajták Európakiállításaként kerül meghirdetésre.

2.     A kiállításon a galambok egyedi ketrecben bírálva, röpdékben (csak a kiállítás rendezőségével egyeztetve), valamint a kizárólag árusításra felállított ketrecekben szerepelnek.

3.     Csak az EE szabványnak megfelelő zárt gyűrűvel ellátott galambok kerülnek bírálatra, minden egyéb megjelölés (pl. a kiállító felismerhető azonosítója, vagy a tenyésztőre történő utalás) nélkül.

4.     A kiállításra nem szállíthatók be olyan állatok, amelyek betegségek jeleit mutatják, vagy zárolt körzetből érkeznek, származási helyükön baromfi kolera, madárinfluenza, vagy Newcastle betegség igazolást nyert.

5.     Minden galambot Paramyxo vírus ellen előzetesen oltani kell.

6.     A kiállítás időpontjában a Pest Vármegyei Állategészségügyi Hivatal hatályos előírásait kell alkalmazni.

7.     Tenyésztő közösségek csak hatósági engedéllyel állíthatnak ki.

8.     Nevezési díj galambonként 2000 Ft., melyből 50 Eurocentnek megfelelő összeg az EE Szövetségnek kerül átutalásra. A regisztrációs díj 2000 Ft, a kötelező katalógus 2000 Ft, és az állandó belépőjegy 1500 Ft. kiállítónként. Az utóbbi díjak alól a 18 év alatti kiállítók mentesülnek.

9.     A nevezéssel járó összes költséget és az esetleges felajánlott díjak összegét, továbbá az adományokat a nevezéssel egyidejűleg az alábbi számlára kell átutalni.

Számla tulajdonos/kedvezményezett: Sosity Elek

Bank neve: MBH Bank Nyrt

IBAN:HU38 65700055 10174885 00000000

BIC/SWIFT: MKKBHUHB

            A közlemény rovatba: „Pergőgalambfajták” írandó

10.    Ha a nevezési határidőig a kiállítási díjakat nem fizették be, a nevezés nem kerül     feldolgozásra, és következésképpen a „B” lapot sem küldik vissza.

 

  11.  Az „A” íven történő nevezéseket a kiállítás vezetőségének fenti címére kell elküldeni, ahol a „B” ívet géppel készítik el és az ÁEÜ aktuális előírásaival együtt küldik el a nevezőnek legkésőbb a beszállítás előtt 10 nappal.

12. A nevezési lapnak tartalmaznia kell a FELIR számot, valamint minden egyéb szükséges személyes adatot hiánytalanul és egyértelműen jelölve.

13. A nevezési határidő 2023. december 06., vagy ha ezt megelőzően a csarnok befogadóképessége elérte a megengedett állatlétszámot, akkor a nevezést lezárjuk.

14. A galambok nevezhetők eladásra is. Az eladási jutalék az ár 15%-a, melyet a befolyt összegből vonunk le.

       15. Az igazolásokat, mint pl. a közös kiállítók igazolása, vagy a Paramyxo oltásé a beszállítónak magával kell hoznia és kérés nélkül be kell mutatnia. A kezelő állatorvosnak kell kiállítania az 1es és a 2 számú mellékletet, ami áll: - Állatorvosi igazolásból és - Állattartói nyilatkozatból. A mellékleteket a NÉBIH biztosítja a szolgáltató állatorvosoknak 3 példányos előrenyomtatott formában. Az állategészségügyi bizonyítvány, illetve az állattartói nyilatkozat a kiállítást követő 48 óráig érvényes.

       16.  A Pergő Klub fajtánként minden 80 állat után 1 db. 20000 Ft-os tiszteletdíjat és 5 db 

             8000 Ft-os különdíjat adományoz, melyeket a bírálók ítélnek oda.

       17. Az Európa Champion (EC) címeket a Pergő Klub a legjobb 1-0 fiatal és 0-1 fiatal

             állat kiállítójának külön biztosítja. Odaítélésük a Versenybíróság feladata.

  18.  Az a tenyésztő, aki három vagy több induló esetén a legmagasabb összpontszámot éri el a kollekciójával (a legjobb 4 állattal egy szín vagy rajz), amelyből legalább 20 állatot állítanak ki, elnyeri az Európa Mester (EM) címet.

19. Minden díjat 2024. január 27-én, szombaton 16:00 és 17:00 óra között adunk át a

      kiállítási területen.

20. A katalógusban szereplő nyomdahiba esetén kizárólag a nevezési lap vagy a bírói lap

      az irányadó. A reklamációkat legkésőbb 2024. február 20-ig kell eljuttatni a kiállítás

      vezetőségéhez. A nyilvános bíróságok kizárva.

21. A kapcsolt árubörzére 800 Ft-ért ketrec vásárolható. Egyszerre csak 1 állat lehet

      ketrecenként.

22. A kiállítás vezetőségének hibájából bekövetkezett állatvesztés esetén állatonként

      legfeljebb 10000 Ft összegű kártérítés jár. Nem vállal felelősséget a rendezőség vis

      maior vagy előre nem látható események miatt elveszett állatokért vagy szállító ládákért, illetve a kiállítás ideje alatt elpusztult állatokért.

23. Ha a kiállítás vis maior vagy hatósági intézkedés miatt nem kerül megrendezésre, a

      rendezők által a már felhasznált kiállítási költségek levonása után a fennmaradó összeget visszautaljuk, legkésőbb 2024. február 28-ig

24. A kiállító a nevezési lap aláírásával hozzájárul személyes adatainak, különösen

      nevének, címének és telefonszámának, valamint az általa kiállított állatoknak és azok

      értékelésének a katalógusban való közzétételéhez. Ezeket az adatokat, valamint a

      személyek és állatok fényképeit a kiállítás dokumentálása céljából nyomtatott és egyéb

      médiumok számára is továbbíthatják.

25. Vendégeinknek és a közreműködőinknek szállás biztosítható. Megrendeléseiket a

       [email protected] e-mail címre küldjék, a korlátozott lehetőségek mellett az   időben jelentkezőkét teljesítik.A nevezési ív letölthető: ITT

 

Kiállítóinknak sok sikert kívánunk, várjuk látogatóinkat!